Contact

WMHC Avanti
 
Adres
Bezoekadres
Jaspersweg 11
7103 AV Winterswijk
0543-518090 (clubhuis)
Postadres:
P/A Penningmeester
W. Dreeslaan 65
7103 JE WINTERSWIJK

Info vereniging
[email protected]
Info website
 
 
 
Nieuws
BESTUUR

Lustrumborrel zaterdag 1 december 2018
13-9-2018
 

Lustrumweekend omgedoopt tot lustrumborrel op zaterdag 1 december 2018

Dit jaar viert Avanti haar 85-jarig jubileum. Dit mag gevierd worden! Hierbij willen we jullie meedelen dat het initieel voorgestelde lustrumweekend van 6 & 7 oktober wordt vervangen door een lustrumborrel op zaterdag 1 december in ons clubhuis.

WMHC Avanti heeft, net als zoveel andere  vrijwilligersorganisaties, ook te maken met een steeds kleiner wordende kerngroep vrijwilligers. De bezetting van de commissies heeft in de afgelopen jaren de nodige veranderingen ondergaan en enkele commissies zijn wegens gebrek aan bezetting opgeheven. Het bestuur betreurt dan ook het uitblijven van een lustrumcommissie. De organisatie van een lustrumfeest kost enorm veel voorbereiding, inzet en tijd van een relatief klein groepje mensen. Zonder een lustrumcommissie met een vaste kern is het niet haalbaar om gedurende het jaar verschillende activiteiten en een knallend eindfeest te realiseren.

Om die reden heeft het bestuur tot hun spijt besloten om het lustrumweekend van 6 & 7 oktober om te dopen in een bescheiden lustrumborrel op zaterdag 1 december van 17:00-21:00u in ons clubhuis.

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en vragen om begrip voor de gemaakte keuze. We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 1 december!

Sportieve groet,

Bestuur WMHC Avanti

Méér dan alleen borrel?

Neem jij als gezellige Avantiaan geen genoegen met een bescheiden borrel, maar wil jij toch écht ook een lustrum hockeytoernooi met oud-leden en een ludieke activiteit voor de kids? Roep dan een aantal Avantianen op om dat alsnog te realiseren op 1 december.  Graag ontvangt het bestuur jouw/jullie plan om te te helpen en om er met elkaar een spetterend lustrummoment van te maken!  Contact met bestuur kan via: secretariaat@wmhc-avanti.nl.

 

 

Oude tenues naar Oeganda!
27-3-2018
 

Berichtje van de voorzitter...

Samen met een collega van mij hebben we ervoor gezorgd dat onze oude Avanti tenues gedoneerd worden aan Oeganda. Deze week neemt een groep studenten de eerste volle tassen mee naar Oeganda! Zodra ik foto's vanuit Oeganda ontvang deel ik die uiteraard met jullie, want het is natuurlijk fantastisch dat onze kleding terecht komt bij hockeyende kids die het meer dan nodig hebben en verdienen!