Contact

WMHC Avanti
 
Adres
Jaspersweg 11
7103 AV Winterswijk
0543-518090 (clubhuis)
Postadres:
P/A Ledenadministratie
Morgenzonweg 120
7101 BN  WINTERSWIJK

Info vereniging

Info website
 
 
 

Lid worden

Als je besluit definitief lid te worden kan je hier het aanmeldingsformulier downloaden. Deze kan je uitprinten en inleveren bij Colette Wever, Morgenzonweg 120, 7101 BN Winterswijk of inscannen en e-mailen naar secretariaat@wmhc-avanti.nl. Wanneer je lid bent van WMHC Avanti, dan geldt dat lidmaatschap voor het hele seizoen. Je bent de contributie dan ook verschuldigd tot het einde van het seizoen.

Proeflidmaatschap                                                                                            

Voordat je definitief lid wordt van Avanti kun je je aanmelden als proeflid van onze vereniging. Je mag dan 3 keer meetrainen binnen 2 weken. Het formulier voor het proeflidmaatschap kun je hier downloaden. Het ingevulde formulier kun je meenemen naar een trainingsavond (zie hiervoor het trainingsschema op deze site). Daar zal in overleg worden bepaald in welk team je kunt meetrainen.


Lidmaatschap opzeggen
Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen, dan moet dat vòòr 1 juni van het lopende jaar, zodat we daar met de teamindelingen van het komende seizoen al rekening mee kunnen houden. Examenkandidaten hebben de mogelijkheid tot uitschrijven vòòr 1 juli.
Opzeggen dient bij het bestuur te gebeuren, per mail via secretariaat@wmhc-avanti.nl of schriftelijk indienen bij Colette Wever, morgenzonweg 120, 7101BN Winterswijk.


Contributie
Onderstaande tabel betreft de contributie voor het seizoen 2017-2018. Een machtiging om de contributie automatisch af te laten schrijven is voor alle leden van WMHC Avanti verplicht. Doorgaans wordt de contributie eind september/begin oktober van elk jaar geïnd. Mocht de incasso-inning mislukken vanwege bijvoorbeeld saldo tekort of het niet bekend zijn bij WMHC Avanti van het juiste rekeningnummer dan dient u zelf de contributie over te maken op Rabobank rekening IBAN16RABO 0132 3299 80.


Contributie seizoen 2017-2018 (peildatum leeftijd 01 oktober)

Tarieven seizoen 2017-2018

Entreegeld seizoen 2017-2018

Senioren 18 +

€ 280,00

€ 20,00

Studententarief *

€ 230,00

€ 20,00

Junioren 14-17

€ 176,00

€ 20,00

Junioren 10-13

€ 160,00

€ 12,00

Junioren 9-jonger

€ 155,00

€ 12,00

F-jeugd 6-7 

€ 115,00

€ 12,00

Benjamins  tot 6 jaar

€ 85,00

n.v.t.

Ouder-Kind/Hockey 4 - 5.5 jaar

€50,00

n.v.t.

Trimlid >18 (1x p.w)

€ 75,00

n.v.t.

Trainingslid (1x p.w)**

€ 175,00

€ 20,00

*Om in aanmerking te komen moet je 18+ zijn (geboren voor 01-10-1999) en moet je jouw DUO-/Studielink inschrijving indienen vóór 15 september bij de penningmeester: penningmeester@wmhc-avanti.nl.

** i.o.m. Bestuur/TC

Indien een lid de contributie binnen 4 weken na vervaldatum niet heeft betaald, wordt €10,- administratiekosten in rekening gebracht. Het bestuur houdt zich het recht voor om leden die niet aan de contributie-verplichting hebben voldaan uit te sluiten voor trainingen en wedstrijden.

Restitutie contributie
Restitutie van de contributie is in bijzondere gevallen mogelijk. Bij zéér hoge uitzondering kan jouw lidmaatschap voortijdig worden stopgezet. We willen je erop wijzen dat dit niet geldt in het geval van blessure, zwangerschap en/of verhuizing mits je vòòr 31 juli laat weten dat je gedurende een langere periode niet in staat bent om te spelen. Restitutie van de contributie of het treffen van een betalingsregeling gaat altijd in overleg met het bestuur. Neem hiervoor contact op de penningmeester: penningmeester@wmhc-avanti.nl.

 
Aangepast oktober 2017